Till navigation Till innehåll (s)
rocka sockorna

Elevhälsan

Elevhälsans personal träffas varje vecka och behandlar övergripande elevhälsofrågor och enskilda elevärenden som uppmärksammats av arbetslagen.

På Runbacka är elevernas hälsa allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning.

Runbacka skola har ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger/lärare och studie- och yrkesvägledare. Psykolog och medarbetare på skol- och familjeteamet deltar regelbundet på elevhälsoteamets möten. Vi har även tillgång till skolläkare vid behov.

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd