Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen till skolan i Sollentuna!

I Sollentuna arbetar vi för att vara Sveriges bästa skolkommun. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Den beskriver vår gemensamma utvecklingsresa och våra prioriterade områden: tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.

Vi har tydliga mål för skolorna i Sollentuna
  • alla elever ska känna sig trygga i skolan.
  • skolorna ska ha en hög pedagogisk kvalitet.
  • elevernas och skolornas resultat ska förbättras

Våra tre fokusområden är:  tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet. 

 

Tillgänglighet – en skola för alla

Vi utgår från elevernas olika behov och förutsättningar så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi utvecklar och förbättrar skolan hela tiden för att skapa en bra lärmiljö där barnen också känner gemenskap. 
 

Digitalisering – it i skolan

Med hjälp av digitalisering ska alla elever lära, skapa och utvecklas i en kreativ lärmiljö. Undervisningen ska vara meningsfull, tillgänglig, varierad och engagerande.
 

Hållbarhet – hälsa och miljö

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.
 
Se filmen med syntolkning: