Till navigation Till innehåll (s)

Föräldrastöd

Att vara förälder kan ibland vara svårt. Hos oss får du stöd och vägledning för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp. Ditt behov av stöd kan vara mer akut och eller mer långsiktigt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar som handlar om att vara förälder.

Filmen är textad på svenska och engelska. Du kan ändra undertext i verktygsfältet.

The movie is subtitled in swedish and english. You can change subtitles in the toolbar. 

Om föräldrastöd

Att vara förälder kan ibland vara svårt. Det kan bli mycket skrik och bråk, ditt barn kanske inte kan sova eller inte trivs i skolan eller förskolan. Eller så behöver du hjälp med att stärka ditt barns självförtroende. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar som handlar om att vara förälder.

Vi erbjuder

  • Enskilt stöd till föräldrar
  • Föräldrastöd i grupp
  • Konsultation för skolor och förskolor.

Se vilka olika sorters enskilt stöd vi erbjuder

Se olika sorters stöd vi erbjuder i grupp

Är du orolig för ditt barn/ungdom?

Det är oroligt i delar av samhället och i världen. Det kan gälla krig och konflikter i världen men också våld och kriminalitet i Sverige. Detta kan påverka barn och vuxna på olika sätt. Om du som förälder vill ha någon att tala med om dina tankar kan du kontakta Sollentuna föräldrastöd. Det är gratis och du är välkommen till oss från det att du är gravid tills barnet fyller 18 år. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler. Om du behöver tolk så ordnar vi det.

Om din oro för ditt barn/ungdom är väldigt stor eller om läget är akut kan du alltid kontakta mottagningsgruppen på Socialkontoret.

Jag vill kontakta mottagningsgruppen på Socialkontoret

Samarbete kring barn i förskola och skola 

Vi vill bidra till att pedagoger i förskolan och skolan, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan samarbeta och hitta gemensamma lösningar.  Behöver du stöd i kontakterna med förskolan eller skolan kan vi hjälpa till. 

Vi är ett komplement till förskolans och skolans egna resurser. Enskilda pedagoger och arbetslag kan vända sig till oss för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.

Stödresurser för föräldrar

Vi erbjuder även andra typer av stöd för dig som är förälder. Här hittar du information om våra andra resurser som kan hjälpa dig.

Familjecentraler

På familjecentralerna finns barnavårdscentral, öppen förskola och föräldrastöd i samma lokaler. Vi har nära samarbete med Mama Mia Hera barnmorskor.

Sollentunas familjecentraler

Familjerådgivning

Om du befinner dig i en relationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

Familjerådgivning

Familjerätt

Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Familjerätt

Fältteamet

Vi i Fältteamet finns för att stödja både ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till oss om du behöver prata med en vuxen. Du som är förälder kan vända dig till oss om du är orolig för antingen ditt eget barn eller för någon annans barn.

Fältteamet i Sollentuna

SAGA Sollentuna - stöd för barn och unga med psykisk ohälsa

Här hittar du information om vilket stöd du som barn och ungdom kan få när du mår dåligt.

SAGA Sollentuna

Kontakta oss på föräldrastöd

Har du frågor? Då kan du alltid höra av dig till oss genom att ringa eller mejla.

  • E-post: sok-foraldrastod@sollentuna.se
  • Telefon: 08-579 211 99 

Mer läsning för dig