Till navigation Till innehåll (s)

Föräldrastöd

Få stöd och vägledning från kommunen för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.

Filmen är textad på svenska och engelska. Du kan ändra undertext i verktygsfältet.

The movie is subtitled in swedish and english. You can change subtitles in the toolbar. 

Kontakt

Om föräldrastöd

Att vara förälder kan ibland vara svårt. Det kan bli mycket skrik och bråk, ditt barn kanske inte kan sova eller inte trivs i skolan eller förskolan. Eller så behöver du hjälp med att stärka ditt barns självförtroende. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar som handlar om att vara förälder.

Föräldrastödet är gratis och du är välkommen till oss från det att du är gravid tills barnet fyller 18 år. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler. Om du behöver tolk så ordnar vi det.

Vi erbjuder

 • Enskilt stöd till föräldrar
 • Föräldrastöd i grupp
 • Konsultation för skolor och förskolor.

Enskilt stöd till föräldrar

 • Föräldrawebben tonår

  Den digitala kursen Föräldrawebben - tonår kan ge stöd till dig som förälder. Kursen handlar om att utveckla relationen mellan dig som förälder och din tonåring. Du får också lära dig att förebygga och hantera konflikter.

 • Rådgivning och samtalsstöd

  Vi erbjuder stöd och rådgivning för dig som har barn som är upp till 18 år gamla. Vid behov kan vi även bjuda in andra professionella personer som förskolepersonal eller lärare.

 • Family Check-up

  Family Check-up (FCU) är en modell för att stötta och hjälpa dig som är förälder. Du får redskap för att hantera utmaningar i ditt föräldraskap.

 • iKomet

  Upplever du dagliga konflikter med ditt barn? Då kanske iKomet är något för dig. Det är ett webbaserat föräldraprogram för dig som har barn mellan 3-11 år.

Föräldrastöd i grupp

 • ABC Barn 3 - 12 år

  ABC - Barn är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och ditt barn. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 3-12 år och som bor i Sollentuna. Vi startar i höst en grupp för självstående /ensamstående...

 • KOMET

  KOMET – en föräldragrupp som vänder sig till de föräldrar som upplever dagliga konflikter ihop med sitt barn. KOMET består av 10 gruppträffar som ger konkreta verktyg i hur du kan hantera konflikter på ett mer framgångsrikt sätt.

 • ABC Tonår 13 - 19 år

  ABC - Tonår är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och din tonåring. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 13-19 år och som bor i Sollentuna. Gruppen är nu fullsatt och anmälan stängd.

 • Trygghetscirkeln

  Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram som visar hur du som förälder stärker relationen till ditt barn och hur du kan förstå ditt barns känslomässiga behov av trygghet, tröst, stöd och utforskande. Programmet bygger på anknytningsteorin.

 • Svenska med baby

  Du som är föräldraledig med barn som är 0-2 år är välkommen till våra öppna föräldragrupper i Edsberg, Tureberg och Rotebro. Här kan du både umgås med andra föräldrar och lära dig svenska.

 • Välkommen till vår nystartade föräldragrupp "Tillsammans"

  Det här är en grupp för er som fått ert första barn och som vill gå tillsammans i föräldragrupp för att prata om föräldraskapet och parrelationen. Start är aktuell först 2024.

Samarbete kring barn i förskola och skola 

Vi vill bidra till att pedagoger i förskolan och skolan, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan samarbeta och hitta gemensamma lösningar.  Behöver du stöd i kontakterna med förskolan eller skolan kan vi hjälpa till. 

Vi är ett komplement till förskolans och skolans egna resurser. Enskilda pedagoger och arbetslag kan vända sig till oss för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.

Stödresurser för föräldrar

 • Familjecentraler

  På familjecentralerna finns barnavårdscentral, öppen förskola och föräldrastöd i samma lokaler. Vi har nära samarbete med Mama Mia Hera barnmorskor.

 • Familjerådgivning

  Om du befinner dig i en relationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

 • Familjerätt

  Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

 • Fältteamet

  Vi i Fältteamet finns för att stödja både ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till oss om du behöver prata med en vuxen. Du som är förälder kan vända dig till oss om du är orolig för antingen ditt eget barn eller för...

 • SAGA Sollentuna - stöd för barn och unga med psykisk ohälsa

  Här hittar du information om vilket stöd du som barn och ungdom kan få när du mår dåligt.