Till navigation Till innehåll (s)

Om Tegelhagens skola

Skolan ligger bostadsområdet Tegelhagen i södra Sollentuna. Skolan ligger precis på gränsen till Tegelhagens naturreservat. Det ger oss möjlighet att enkelt komma ut i skog och mark med våra elever.

Här går eleverna från förskoleklass till årskurs 9. Vi har fritidshem för alla elever F-6. Vi har totalt cirka 620 elever och 75 engagerade medarbetare. Tegelhagens skola har höga meritvärden och goda resultat.

Trygghet, gemenskap och lärande

Här är elevens utveckling och välbefinnande alltid i centrum. Vi vill att de ska utvecklas till självständiga, sociala, kompetenta och unika vuxna människor. Vi arbetar helt enkel med framtidens lärande.

Två profilområden

Digitalisering och utomhuspedagogik är våra tvåprofilområden. Vi är övertygade om att de bidrar till elevernas lust till lärande och utveckling.

Vi arbetar aktivt med att integrera digital teknik i vår undervisning. Datorer och iPads är verktyg som alla våra elever använder. 

Digitalisering i skolan

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där det praktiska och teoretiska lärandet samspelar. Om dessa två får växelverka förstärks inlärningen.

Utomhuspedagogik: Hälsa och miljö

Värdegrund

Alla relationer mellan elever och mellan elever och vuxna innebär en ömsesidig påverkan. Skolan ska ge eleverna kunskaper om de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på:

  • Demokrati
  • Respekt för miljön
  • Människans lika värde och människolivets okränkbarhet
  • Solidaritet med svaga och utsatta
  • Jämställdhet mellan könen

Skolrestaurangen

F-3 äter i klassrummen. och 4-9 äter i matsalen. Det skapar ett lugn för alla. 

Skolmaten tillreds i skolans kök av Compass Groups personal. Här arbetar kockar och köksbiträden. Maten uppskattas av både elever och personal.

Vid frågor eller synpunkter ta kontakt med köket: rest.tegelhagsskolan@amica.se

Veckans meny