Till navigation Till innehåll (s)

Tegelhagens skola är en unik skola!

Tegelhagen ligger i ett lugnt bostadsområde i södra Sollentuna, i en naturskön omgivning med närhet till skog, äng och sjö. Vår skola är en nybyggd, toppmodern skola!

Verksamheten är kommunal och omfattar barn/elever från 6-15 år. Här finns förskoleklass, grundskola årskurs 1-9, fritidshem för alla elever F-6. Vi har totalt 650 barn/elever på enheten samt 100 engagerade medarbetare! Tegelhagens skola har höga meritvärden samt goda resultat i kund och medarbetarundersökningar.

Här är barnets utveckling och välbefinnande alltid i centrum. Vi arbetar aktivt med att integrera digital teknik i vår undervisning och ipads och datorer är ett vardagsverktyg för alla våra elever. På Tegelhagen bedrivs verksamhet både inne och ute, vilket innebär att eleverna även har undervisning ute. Vi ser utomhuspedagogiken som ett komplement till de mer teoretiska delarna av skoldagen och utnyttjar uterummets möjligheter för olika lärstilar.

Vi har två profilområden: IKT - information och kommunikationsteknik samt utomhuspedagogik. Vi är övertygade om att dessa profilområden bidrar till barnens/elevernas lust till lärande och utveckling. Vi vill förbättra förutsättningarna för att barnen/eleverna ska utvecklas till självständiga, sociala, kompetenta och unika vuxna människor, vi arbetar helt enkel med framtidens lärande!

Vi har ett utvecklat EHT-team med speciallärare, kurator, sjuksköterska, skolledning, psykolog och familjeteam vid behov.

Vi har en studie- och yrkesvägledare på deltid.