Till navigation Till innehåll (s)

Digitalisering i skolan

Ett av våra fokusområden är digitalisering. Vi arbetar omväxlande digitalt och analogt. Det underlättar lärandet och samarbetet mellan eleverna. De får också en förståelse för vår digitala samtid. 

Lärare och elever jobbar med datorer och iPads som en naturlig del av undervisningen.

Att vi är digitala innebär dock inte att vi kastat bort böcker, penna och papper. Självklart använder vi olika arbetssätt på skolan.

Alla elever har en egen iPad eller Cromebook som lärverktyg i undervisningen. Med dem kan eleverna:

  • läsa och skriva texter.
  • använda pedagogiska appar.
  • fotografera och redigera bilder.
  • spela in ljud och musik.
  • göra 3D-objekt, animationer och presentationer.
  • genomför prov.

Digitala lärverktyg ger också språkligt stöd genom talsyntes och funktioner som text-till-foto eller text-till-ljud.

Digitalisering i skolan ger också eleverna viktiga kunskaper om:

  • nätsäkerhet, sökning och källkritik.
  • programmering.
  • hur digitaliseringen påverkar samhället.
  • hur man använder sig av digitala lärresurser och digitala verktyg.