Till navigation Till innehåll (s)

Så här arbetar vi

När du kliver in på Tegelhagens skola så möts du av ett lugnt och öppet klimat. Här finns inga skarpa gränser mellan de olika stadierna. Alla känner alla på Tegelhagen. Skorna tar vi av och ställer i entrén. Mobilen låser vi in i ett skåp.

Efter skoldagen kan eleverna stanna kvar och vara med i fritidsverksamheten. Här startar också skoldagen för många.

Fritidshemmet

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

  • förskoleklass F-1 på entréplan.
  • fritidshem för skolår 2-3 på övre plan.
  • fritidsklubb för skolår 4-6 i mellanstadiets lokaler.

Fritidsklubben 4-6. Fritidsklubben är en eftermiddagsverksamhet som börjar när eleverna slutar sina lektioner. Fritidshem F-3 har även tillsyn på morgonen från 7.00 tills skolan börjar 8.00.

Kontakt med fritidshemmet

Sök plats på fritidshemmet

Uteprofil och hälsa

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där det praktiska och teoretiska lärandet samspelar. Om dessa två får växelverka förstärks inlärningen.

Hälsa och miljö - hållbarhet

Digitalisering i skolan

Vi arbetar aktivt med att integrera digital teknik i vår undervisning och iPads och datorer är ett vardagsverktyg för alla våra elever.  

Digitalisering i skolan