Till navigation Till innehåll (s)

Utomhuspedagogik och hållbarhet

Vi har stort fokus på hållbarhet. Ett av våra fokusområden är utomhuspedagogik som vi arbetar med i alla årskurser. Här lär sig eleverna både genom teori och praktik när de har utedagar och lektioner utomhus.

Skolans alla ämnen genomsyras av vår profil så att vi grundlägger goda vanor. Vi har en inbjudande skolgård och närmiljö som bjuder in till många olika aktiviteter under raster, lektioner och fritidstid. 

Skolan ligger precis på gränsen till Tegelhagens naturreservat. Det ger oss möjlighet att enkelt komma ut i skog och mark med våra elever. Här får eleverna undervisning i alla skolämnen.

Exempel på vad eleverna får lära sig är att laga mat över öppen eld, tälja med kniv, bygga av naturmaterial, använda repbanor och vindskydd. Kunskaper som de kan ha användning för nu och i sitt framtida vuxna liv.

Hållbarhet i skolan handlar också om vår påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Vi har ett genomtänkt miljöarbete tillsammans med barnen/eleverna för att vi vill medverka till en hållbar framtid för allt levande på jorden. Vi tänker på miljön när vi handlar.