Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande. De erbjuder olika former av stöd och hjälp till eleverna. Fokus ligger på utbildning, arbetsmiljö och välbefinnande. Det medicinska arbetet är också en del av elevhälsan.

På Tegelhagens skola är elevernas hälsa allas angelägenhet och ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning.

Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, kurator, specialpedagoger/lärare och studie- och yrkesvägledare. Skolläkare, psykolog och medarbetare på skol- och familjeteamet deltar regelbundet på elevhälsoteamets möten. 

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd

Kontakt