Till navigation Till innehåll (s)
Entré

Om skolan

Töjnaskolan är en treparallellig skola från förskoleklass upp till årskurs 9 med cirka 770 elever. Vår vision är att varje elev på Töjnaskolan ska utvecklas.

Den nya Töjnaskolan stod klar 2020. Här finns fina moderna och anpassade salar för skolans alla ämnen och årskurser. Alla elever har egna hemklassrum. Vi har en stor skolgård som inbjuder till lek och rörelse.

Våra ledord är ordning och reda, trygghet och hög kvalitet

Vi arbetar för att erbjuda eleverna en stödjande, stimulerande och utmanande miljö som präglas av trygghet och respekt under hela skoldagen. Våra värderingar är viktiga. Töjnaskolan ska vara en plats där vi ska vara vänliga mot varandra, respektera och hjälpa varandra.

Målen och kriterierna ska vara tydliga, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever. 

Vår fritidshemsverksamhet sker utifrån läroplanen och följer en tydlig struktur, där lärorika och meningsfulla aktiviteter erbjuds till eleverna.

Välkommen till Töjnaskolan! 

Skolrestaurang

Vi tycker att det är viktigt med ett allsidigt, regelbundet kostintag då det ökar chansen att få i sig den energi och näring man behöver under dagen. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer för bra mat i skolan. Vi har ett eget tillagningskök med duktiga kockar och köksbiträden. 

Om ditt barn är i behov av specialkost, ta kontakt med skolsköterska. 

Matsedel

Partnerskola för Uppsala universitet

Vi är en särskilt utvald skola för Uppsala universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd  utbildning, VFU. VFU är en viktig del av lärarutbildningen där praktik och teori knyts  samman. Vi har varit särskilt utvald sedan 2021. Det innebär att lärarstudenter från Uppsala  universitet har företräde och att vi på Töjnaskolan regelbundet tar emot en större mängd  studenter från lärosätets olika lärarutbildningar.