Till navigation Till innehåll (s)
Skolgård

Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling. De sociala miljön och inlärningen hänger ihop, och är beroende av varandra.

Förskoleklass

Skolan har tre förskoleklasser.  I förskoleklassen skapar vi en trygg övergång mellan förskola och skola och förbereder barnen för deras fortsatta skolgång. Här blandas lek och undervisning som utgår från barnens förutsättningar och behov.

Den sociala träningen utgör en stor del av förskoleklassens verksamhet. Genom lek och lustfyllt lärande tränar vi på livsviktiga sociala kompetenser som bland annat kommunikation, empati, självkännedom, samarbete, respekt, hänsyn och att lyssna på varandra

  • Mellan kl. 8.15-13.30 pågår skoldagen.
  • Från kl 13.30 fram till Töjnaskolan stänger håller fritidshemmet verksamhet i samma lokaler.

Lågstadiet

Skolan har ett treparallelligt lågstadium. Under skoltid finns skolsamverkan mellan fritids och skola. 

Mellanstadiet

Skolan har tre parallella klasser i årskurs 4-6 . Fritidsverksamhet sker under eftermiddagstid i lokaler i anslutning till klassrummen. 

Fritidshem

Vi har fem avdelningar: F-klass, åk 1, åk 2, åk 3 och åk 4-6. 

Avdelningen för F-klass är öppen från 06:30-07:30. Därefter öppnar övriga. Vid stängning samlas eleverna i förskoleklassens lokaler, 16.45-18.00. Övriga stänger 16.45.

Vi  erbjuder lärorika och meningsfulla aktiviteter som eleverna kan deltaga i efter intresse. Alla elever får var med och påverka vika aktiviteter som ska erbjudas. 

Vi vill att alla elever på fritidshemmet ska uppleva trygghet och att de ska möta en verksamhet med hög pedagogiskt kvalitet. Verksamheten planeras utifrån kursplanen och vi följer ett årshjul med olika teman och aktiviteter. 

Du kan följa verksamheten på fritids genom bloggen på Infomentor. Den uppdateras en gång i veckan.

Högstadiet

Undervisningen ska främja alla elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Eleverna får utmanande undervisning som syftar till att inhämta och utveckla kunskaper och värden.