Till navigation Till innehåll (s)
Skolgård

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet. Vi arbetar för att öka elevernas rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil. I det här arbetet ingår också att öka elevernas medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö. Lokalt och globalt.

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Vi arbetar för att bryta stillasittande och för att få våra elever fysiskt aktiva under hela skoldagen. Vi har inrett klassrummen så att eleverna kan vara aktiva även under lektionerna. Det gynnar alla men kanske särskilt elever som har svårt att sitta still. 

Trivselledare på rasterna

Töjnaskolan erbjuder en satsning där en del elever blir trivselledare och har ansvar för att planera rastaktiviteter med mentorskap från TL-ansvarig personal. Detta för att skapa meningsfulla raster och att alla elever på skolan ska känna sig delaktiga. Vill du veta mer så ta gärna kontakt med vår fritidspersonal. 

 

Vi har ett genomtänkt miljöarbete på skolan. Vi vill medverka till en hållbar framtid för allt levande på jorden.