Till navigation Till innehåll (s)

Digitalisering i skolan

Ett av våra fokusområden är digitalisering. Vi arbetar omväxlande digitalt och analogt. Det underlättar lärandet och samarbetet mellan eleverna. De får också en förståelse för vår digital samtid. 

Vi är en webbaserad skola och använder Google som standardverktyg med dess webbapplikationer så som Drive, E-post, Meet, Classroom, Sites, Bilder och Blogg. 

Alla elever har egna lärplattor (iPad) till sin hjälp i sitt dagliga skolarbete. Eleverna i skolår 6-9 har också tangentbord för att kunna skriva längre texter.

Med de digitala verktygen kan eleverna:

  • läsa och skriva texter.
  • använda pedagogiska appar.
  • fotografera och redigera bilder.
  • spela in ljud och musik.
  • göra 3D-objekt, animationer och presentationer.
  • genomföra prov.

Vi ger också eleverna viktiga kunskaper om:

  • nätsäkerhet, sökning och källkritik.
  • programmering.
  • hur digitaliseringen påverkar samhället
  • hur man använder sig av digitala lärresurser och digitala verktyg.