Till navigation Till innehåll (s)
Skolgård

En skola för alla

Ett av våra fokusområden är tillgänglighet. Vi utgår från elevernas olika behov och förutsättningar så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi utvecklar och förbättrar skolan hela tiden för att skapa en bra lärmiljö där barnen känner gemenskap.

På Töjnaskolan arbetar vi på många olika sätt för att alla elever ska trivas och utvecklas i skolan. En del elever har svår för skarpa ljud och för många intryck. Andra har svårt att sitta still. Därför har vi skapat en miljö i klassrummen som är till hjälp för alla. 

  • Ljuddämpande material på golv, väggar och tak.
  • Hörselskydd för de som blir störda av ljud.
  • Skärmar för de som behöver lugnare miljö.

Extra anpassning och särskilt stöd

Behovet av stöd kan vara väldigt olika hos olika elever och därmed varierar också det stöd som behövs sättas in - alltifrån stöd i ett visst ämne, allmänt stöd med struktur och inlärning till psykiskt stöd för att må bättre. Ibland behöver man få stöd en kort period andra gånger under en längre tid.

Läs mer om extra anpassning och särskilt stöd på kommunens webb.

Extra anpassning och särskilt stöd