Till navigation Till innehåll (s)

Så här arbetar vi

Allt vi gör, syftar till att bidra till lärande och utveckling för våra elever. Vi erbjuder en god studiekultur där varje lektion är viktig och där elever är i lärande. Vi är en skola där lärande och vänskap är i fokus.

Förskoleklass 

Förskoleklasserna har sina klassrum på plan 1, intill receptionen och huvudentrén. Det skapar en smidighet för dig som lämnar ditt barn hos oss på morgonen, men även en värdefull trygghet för eleverna.

I förskoleklassen lägger vi grunden för det fortsatta lärandet genom hela skolan. Undervisningen varvas med lek för att skapa en lustfylld inställning till att inhämta kunskaper. 

Fritidshem

Efter skolan kan eleverna vara kvar på fritidshemmen som finns på de olika våningsplanen. Verksamheten är en förlängning av skoldagen. Den fria tiden blandas med pedagogstyrd verksamhet. Vi uppmuntrar elever att prova nya saker för att de ska vidga sina vyer. 

Fritidshemmet öppnar kl. 6.30 och stänger 17.30. Vid behov av fritidsplats övriga tider krävs intyg från din arbetsgivare.

För våra äldre elever, åk 4-6, har vi verksamheten "Klubben".  Här möter eleverna en verksamhet som utmanar och stimulerar.

Telefonnummer till respektive avdelning:

  • Fritids förskoleklass: 073-915 10 70
  • Fritids årskurs 1: 073-915 26 81
  • Fritids åk 2: 073-915 26 80
  • Fritids åk 3: 073-915 26 82
  • Klubben: 073-915 26 83

Vårt arbete mot mobbning

Silverdalsskolan är Olweuscertifierad sedan många år och systematiskt förebyggande arbete för trygghet och studiero genomsyrar verksamheten. Vi har under långt tid haft goda värden på sådant som mäts i enkäter. Till exempel kunskapsresultat, trygghet, trivsel, samt positiv anknytning till skolan. 

Vårt arbete mot mobbning