Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan för hälsa och välbefinnande

Elevhälsan arbetar främst förebyggande. De erbjuda olika former av stöd och hjälp till eleverna. Det medicinska arbetet är en del av elevhälsan.

Elevhälsan hos oss har en vidare kompetens än på många andra grundskolor. Vi har socialpedagoger och skollogopeder som arbetar parallellt med mer traditionell kompetens i skolornas elevhälsa. Vi ser att det gynnar elevers lärande, både kunskapsmässigt och socialt.

Kontakt

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd