Till navigation Till innehåll (s)

En skola för alla

Ett av våra fokusområden är tillgänglighet. Vi utgår från elevernas olika behov och förutsättningar så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vår målsättning är att vara bästa möjliga skola för varje elev och att alla ska nå så långt det är möjligt. Allt vi gör syftar till att bidra till lärande och utveckling för våra elever.

Vi erbjuder en lugn studiekultur där varje lektion är viktig och där elever kan koncentrera sig på lärande. Vi har också hjälp av fysiska material i våra klassrum:

  • Ljuddämpande skärmar och hörselkåpor.
  • Taktila bollar och sittkuddar.
  • Bildstöd.

Extra anpassning och särskilt stöd

Behovet av stöd kan vara väldigt olika hos olika elever och därmed varierar också det stöd som behövs sättas in - alltifrån stöd i ett visst ämne, allmänt stöd med struktur och inlärning till psykiskt stöd för att må bättre. Ibland behöver man få stöd en kort period andra gånger under en längre tid.

Det är elevhälsoteamet som samordnar elevstödet. Läs mer om extra anpassning och särskilt stöd på kommunens webb.

Extra anpassning och särskilt stöd