Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet och studiero

Studieresultaten i Silverdalsskolan är goda. Våra fokusområden beskriver vårt fokus på trygghet och studiero.

Våra tre fokusområden

  • Lärande: att vara en som lär och skapa en positiv lärandeidentitet.
  • Vänskap: att vara en vän, en viktig person i gruppen.
  • Delaktighet: att hitta sin röst genom att lyssna och bli lyssnad på, att ha inflytande och att få tänka annorlunda än igår.

Regler för lärande och studiero

Våra regler för lärande och studiero är framtagna av elevrådet i en process med skolans rektor. Skolans personal och vårdnadshavare i föräldrarådet har också fått vara med och ge synpunkter. Skolreglerna är sedan beslutade av rektor, precis som det ska vara enligt skollagen. 

Våra skolreglerna för lärande och studiero kompletterar väl de regler som finns inom Olweusprogrammet - vårt arbete mot mobbning. De är lika viktiga och genomsyrar vårt arbete mot kränkningar av olika slag och mobbning.

Vi har också en plan för diskriminering och en tydlig åtgärdstrappa som vi följer om kränkningar sker trots allt.

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig