Till navigation Till innehåll (s)

Digitalisering i skolan

Ett av våra fokusområden är digitalisering. Vi arbetar omväxlande digitalt och analogt. Det underlättar lärandet och samarbetet mellan eleverna. De får också en förståelse för vår digitala samtid. 

Alla elever i skolan har tillgång till en lärplatta. I förskoleklassen använder vi lärplattan för att utforska språkljud och bokstäver, samt arbetar systematiskt med matematik.

De digitala verktygen ger eleverna möjlighet att arbeta i sin takt och på sin nivå. I slutet av årskurs 9 är våra elever väl förberedda för gymnasieskolans arbetssätt.

Med lärplattorna kan eleverna:

  • läsa och skriva texter.
  • använda pedagogiska appar.
  • fotografera och redigera bilder.
  • spela in ljud och musik.
  • göra animationer och presentationer.
  • genomföra prov.

Digitala lärverktyg ger också språkligt stöd genom talsyntes och funktioner som text-till-foto eller text-till-ljud.

Digitalisering i skolan ger också eleverna viktiga kunskaper om:

  • nätsäkerhet, sökning och källkritik.
  • programmering.
  • hur digitaliseringen påverkar samhället.
  • hur man använder sig av digitala lärresurser och digitala verktyg.