Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet. Vi arbetar för att öka elevernas rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil.

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Trivselledare för rasterna

Elever utbildas i rollen som trivselledare. De ansvar för att sätta igång och skapa aktivitet på rasten för elever i skolår F-6.

En trivselledare ska vara med och bidra till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Trivselprogrammets mål är att:

• öka trivseln.
• främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna.
• bygga goda vänskapsrelationer.
• förebygga konflikter och mobbning.
• främja värderingar som inkludering, vänlighet och
  respekt.
• främja ökad aktivitet i undervisningen.