Till navigation Till innehåll (s)

Om oss

Vaxmoraskolan är en F-6 skola, med närmare 400 elever, belägen mitt i Vaxmora och med Törnskogen runt knuten. Vi arbetar tillsammans för att ge alla elever förutsättningar att lyckas i sina studier och skapa en livslång lust att lära.

Skolan symboliseras av kunskapsglädje, trygghet och trivsel. Eleverna på Vaxmoraskolan lär sig för livet och får förutsättningar att göra kloka val för framtiden. Vi arbetar med hållbarhet - hållbar livsstil, hållbar utveckling och hållbart lärande.

Vi har vi en positiv förväntan på våra elever och erbjuder en undervisning som håller hög kvalitet. Vi har:

  • Behöriga lärare inom skola och fritidshem.
  • Goda studieresultat, hög måluppfyllelse och höga meritvärden (betyg).
  • Väl fungerande trygghetsarbete.
  • Studiemotiverade elever och studiero i undervisningen.
  • Tillgänglig undervisning och aktiva klassrum.
  • Digital verkstad MakeIT.

Vi främjar lärande. Här sker lärande och skapande av kunskap i olika former. Vi utgår ifrån individens förmågor och förutsättningar. 

Vaxmoraskolan har en trygg och inspirerande skolmiljö. Utanför skolans finns vår stora  konstgräsplan och en lustfylld skolgård, som inbjuder till lek.

Vaxrådet

Varje årskurs har en eller flera representanter som deltar i skolans föräldraråd, Vaxrådet. De träffas vid flera tillfällen varje läsår. Det fungerar som en samverkansgrupp för alla elevers bästa. De är också en länk för information mellan personal och vårdnadshavare i frågor som rör skolans verksamhet.

Elevrådet består av en representant från varje klass och träffas en gång per månad. Här ges eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet. Varje representant tar med frågor från sin klass som diskuteras vid elevrådet och som sedan återkopplas till klassens klassråd.

Elevrådet diskuterar även frågor och delar med sig till skolans skolledning gällande bland annat trygghet och studiero och elevpåverkan. De deltar också vid skolans matråd med skolans restaurangchef. 

Skolmaten

Skolmaten tillreds i skolans kök av Compass Groups personal. Vi tillagar dagligen två rätter varav en alltid är vegetarisk, salladsbuffé, smör, bröd och dryck samt naturligtvis specialkost till dig som har behov av detta. 

Mat är viktigt. Vi vill att måltiden ska vara en trevlig mötesplats, säker och pedagogisk, och alla barn hälsas välkomna med ett leende och ska se fram emot den dagliga lunchen. Vikten av en kunnig och välkomnade personal får inte underskattas, särskilt för att uppmuntra barnen att äta sådant som de inte är vana vid.

Veckans meny

Partnerskola till Uppsala Universitet

Vi är en särskilt utvald skola för Uppsala universitet. Varje år tar vi emot många lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss. Vi ser samarbetet som berikande och det bidrar till skolans omvärldsspaning och utvecklingsarbete.