Till navigation Till innehåll (s)

Digitalisering i skolan

Ett av våra fokusområden är digitalisering. Vi arbetar omväxlande digitalt och analogt. Det underlättar lärandet och samarbetet mellan eleverna. De får också en förståelse för vår digitala samtid. 

Vår skola har ett särskilt klassrum, MakeIT, en kreativ och digital miljö. Där leder vår digitaliseringsmentor arbete med digitala kreativa processer. De är kopplade till undervisningens mål, syfte och centrala innehåll från läroplanen. Våra elever uppskattar besök i MakeIT. Där får de praktiskt prova sina teoretiska kunskaper. 

På Vaxmoraskolan har alla elever, från förskoleklass till åk 6, en egen IPad. 

Vårt gedigna arbete i det digitala lärandet har lett till en förhöjd kunskapsinhämtning och måluppfyllelse bland våra elever. 

Att vi är digitala innebär dock inte att vi kastat bort penna och papper, självklart använder vi olika arbetssätt på skolan.

Med de digitala verktygen kan eleverna:

  • läsa och skriva texter.
  • använda pedagogiska appar.
  • fotografera och redigera bilder.
  • spela in ljud och musik.
  • göra 3D-objekt, animationer och presentationer.
  • genomföra prov.

Digitala lärverktyg ger också språkligt stöd genom talsyntes och funktioner som text-till-foto eller text-till-ljud.

Digitalisering i skolan ger också eleverna viktiga kunskaper om:

  • nätsäkerhet, sökning och källkritik.
  • programmering.
  • hur digitaliseringen påverkar samhället.
  • hur man använder sig av digitala lärresurser och digitala verktyg.