Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet, för både elever och personal. Vi arbetar för att öka rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil. Idrott och hälsa är viktigt för oss på Vaxmoraskolan.

Idrott i skolan och pulshöjande fysisk aktivitet leder till friskare, starkare och gladare elever som presterar bättre och når högre resultat. Skolans alla ämnen genomsyras av vår profil så att vi grundlägger goda vanor.

Vi har en stor och inbjudande skolgård som bjuder in till många olika aktiviteter. Här finns en motorikbana, klätterställningar och en fotbollsplan.

  • Varje år sker skoljoggen i slutet av augusti.
  • I årskurs 5 får eleverna träna på issäkerhet. 
  • I årskurs 6 får eleverna paddla kajak och sova över i tält.
  • Läsåret avslutas med Expedition Vaxmora, en dag med lustfylld rörelse för alla.

Rastaktiviteter

På rasterna kan eleverna välja att leka på egen hand eller delta i de vuxenstyrda aktiviteterna. Vi har även lekbod på skolgården som är fylld med lekredskap som inbjuder till olika former av fysisk träning och samarbetsövningar. 

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.