Till navigation Till innehåll (s)
Barn sitter på bänk.

Vårt arbete mot mobbning!

Vaxmoraskolan är en certifierad OLWEUS-skola och har inför läsåren 2021-2023 fortsatt certifiering inom OLWEUS.

Läs mer

Kalender för läsåret 2022-2023

Läs mer