Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen till Rösjöskolan!

Rösjöskolan ligger i Edsberg. Här går cirka 380 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder skola och fritids för elever i grundskola, anpassad grundskola och förberedelseklass.

Syntolkad film

Rösjöskolans värdegrund

Rösjöskolans ledord skapar förutsättning för att eleverna ska lära.

  • Ta ansvar.
  • Vara fokuserad
  • Visa hänsyn 

Vi hjälps åt att skapa en trygg och välkomnande skola. Eleverna ges samma  möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. De är medaktörer i sitt eget lärande. Vi värnar om vår miljö och tar ansvar för den.

Delaktighet

Vi arbetar aktivt tillsammans med både elever och vårdnadshavare. En gång i månaden har vi elevråd med två representanter från varje klass. Vi bjuder också in till vårdnadshavarråd 2-3 gånger per termin.

Läsning och språk

Att få goda läsvanor är grundläggande. Både för att kunna läsa för sitt nöje och för att få nya kunskaper. Redan i förskoleklass läggs grunden genom vårt språkutvecklande arbetssätt. I vårt fina skolbibliotek får eleverna hjälp av vår bibliotekarie att väcka läslust och att hitta litteratur som fångar läsaren.

Vi arbetar med olika kartläggningsverktyg. Detta för att tidigt kunna anpassa undervisningen för individen och för att kunna sätta in rätt stöd för att eleverna ska utvecklas optimalt. Vi har både specialpedagog och speciallärare som stöttar lärarna med detta arbete.

Digitalisering

Lärplattor och datorer är ett vardagsverktyg för alla våra elever. Vi jobbar aktivt med digital teknik för att hitta nya sätt att lära. 

Digitalisering

Hållbarhet 

Ett av våra fokusområden och specialitet är fysisk aktivitet och motorik för hälsa och lärande. 

Hälsa och miljö

Tillgänglighet

På Rösjöskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Detta för att göra elevernas lärmiljöer så tillgängliga som möjligt. 

En skola för alla

Trygghet och studiero

På Rösjöskolan är elevers hälsa allas ansvar. Varje elev ska bemötas med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Ett gott samarbete med hemmet är en förutsättning för detta.

Trygghet och studiero

Skolrestaurangen

Vi är mycket stolta över vår utmärkta skolrestaurang. Våra kockar tillagar all mat på plats. Vi använder alltid färska råvaror och varje dag serveras en stor salladsbuffé.

Dagens meny planeras så att så många som möjligt kan äta av den ordinarie lunchtallriken, men det finns naturligtvis möjlighet till ytterligare specialkost vid behov. 

Se dagens lunch

Ansök till Rösjöskolan

Syntolkad film