Till navigation Till innehåll (s)
Olweus 2024

Vårt arbete mot mobbning genom Olweusprogrammet

Alla kommunala skolor i Sollentuna arbetar utifrån Olweusprogrammet. Det är en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga. Rösjöskolan är under läsåren 24/25 och 25/26 certifierad som Olweus-skolan.

Vi arbetar med Olweusprogrammet systematiskt för att motverka mobbning, kränkningar och antisocialt beteende. Målet är förbättra kamratrelationer, att minska mobbning och kränkningar, och att förebygga att mobbning uppstår. Programmet involverar både elever, personal och föräldrar.

Programmet bygger på en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

Alla skolor utgår ifrån Olweus fyra regler mot mobbning.

  1. Vi ska inte mobba andra.
  2. Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade.
  3. Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma. 
  4. Om vi vet att någon blir mobbad (inklusive eleven själv) ska vi tala om det för en vuxen på skolan och dem där hemma.

Olweus webbsida