Till navigation Till innehåll (s)

Så arbetar vi

På Rösjöskolan handlar arbetet kring eleverna om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära.

Motorik och rörelse genomsyrar verksamheten. Vi har motorik i rörelserummet och rörelsepauser i klassrummen. Vi arbetar med tillgängliga klassrum där eleverna erbjuds alternativa arbetsplatser.

I vårt trivsamma bibliotek kan eleverna med hjälp av vår bibliotekarie låna nya spännande böcker. Skolan har hög IT standard vilket innebär bland annat interaktiva tavlor och lärplattor till varje elev. 

Förskoleklass på Rösjöskolan

Vad roligt att du är nyfiken på Rösjöskolans förskoleklass! Tiden i förskoleklass är jätteviktig. Det är bron mellan förskolan och årskurs ett. Det är här vi lägger grunden för att knäcka läs- och skrivkoden.

Varje grupp har en egen hemvist att vara på. Under skoldagen kl. 8.00-13.30 arbetar vi med skolförberedande övningar till exempel samling, sång, lek och mycket social träning.

  • I svenska arbetar vi enligt Bornholmsmodellen och med hjälp av Lyckostjärnan får barnen följa tolv magiska berättelser för att bli språkligt medvetna.
  • I matematik arbetar vi laborativt bland annat med begrepp, problemlösning, klassificering, mönster, vikt, volym, längd samt talen 0-10.
  • Vi har schemalagda "soltimmar" där eleverna genom praktiska övningar och lek utveckla sociala och emotionella färdigheter.
  • Barnen har bild en dag i veckan tillsammans med vår bildlärare. Där får de skapa och använda sin egen fantasi.
  • En gång i veckan åker vi till Sollentuna simhall med en utbildad simlärare.

I vår närmiljö ligger fina lekplatser, skog och vacker natur som vi flitigt använder. Tillsammans upptäcker och upplever vi naturen med alla våra sinnen. Utomhusmiljön inspirerar till att lära mer om naturen, men är även en plats för lärande. På vintern byter vi ut skogsdagen mot en förmiddag med skridskoåkning. Motorikträning har vi även inomhus i vårt rörelserum en gång i veckan.

Sist men inte minst genomsyras förskoleklassens arbete av leken, både inne och ute. Leken är grunden för att lära och utveckla sitt språk, fantasi, kreativitet och det sociala samspelet med andra.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet både innan och efter skoldagen. Verksamheten är ett komplement till skolan. På eftermiddagarna är vi ute så mycket som möjligt, men det erbjuds också andra aktiviteter som lek i idrottshallen, bakning, simning och skapande verksamhet.

De korta stunderna för samtal mellan personal, vårdnadshavare och elever, vid hämtning och lämning, är viktiga och givande.

Fritidshemmet öppnar 7.00 och stänger 17.00.

Eleverna har fritids i sin hemvist på skolan:

  • Växthuset, förskoleklass.
  • Fortet, årskurs 1-3.
  • Klubben, årskurs 4-6.
  • Rösjögården för den anpassade grundskolan (årskurs 1-6).
  • Arken för den anpassade grundskolan (årskurs 1-6

Sök plats på fritidshem

Årskurs 1-6

Läsning och språk

Att få goda läsvanor, både för att kunna läsa för sitt nöje och få nya kunskaper är grundläggande. Redan i förskoleklass läggs grunden genom vårt språkutvecklande arbetssätt. I vårt fina skolbibliotek får eleverna hjälp av vår bibliotekarie att väcka läslust och finna litteratur som fångar läsaren. 

Digitalisering 

Lärplattor är ett vardagsverktyg för alla våra elever. Vi jobbar aktivt med digital teknik för att hitta nya sätt att lära. Den digitala tekniken ger eleverna lust att lära och fler möjligheter att visa vad de kan. Digitalisering i skolan

Natur och miljö

Vi utnyttjar närheten till naturen för att skapa intresse och förståelse för växt- och djurliv och samspelet i naturen. Vi vill att våra elever vänjer sig vid att vistas i naturen för fritid och rekreation samtidigt som de lär sig värna om naturens värden. 

Fysisk aktivitet - motorik och lärande

Ett av våra prioriterade områden och specialitet är fysisk aktivitet och motorik för hälsa och lärande. På skolan finns en stor samlad kompetens inom området fysisk aktivitet.  

Fysisk aktivitet har vetenskapligt väl visade fördelar för elevernas lärande. Det kan bidra till förbättrad koncentration och bättre minne om aktiviteten genomförs ofta under en längre tid.

Skapande verksamhet och ämnesintegrering

Hos oss får eleverna arbeta mycket med praktisk-estetiska ämnen såsom bild, slöjd, och musik. Skolans lärare i dessa ämnen är skickliga på att arbeta i projekt där eleverna får uppleva konkreta resultat.

De estetiska ämnena fungerar också bra för att öva matematik och språk.

Syntolkad film