Till navigation Till innehåll (s)

En skola för alla

Ett av våra fokusområden är tillgänglighet. Vi utgår från elevernas olika behov och förutsättningar så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi arbetar med något som kallas Positivt beteendestöd.

Vi utvecklar och förbättrar skolan hela tiden för att skapa en bra lärmiljö där barnen känner gemenskap. Detta syns bland annat i vad vi har för material i våra aktiva klassrum:

  • Studsmatta.
  • Cykelstol.
  • Balanspallar.
  • Ljuddämpande skärmar.
  • Taktila bollar och sittkuddar.
  • Bildstöd.

Positivt beteendestöd

Tydliga förväntningar ger trygga barn. Vi arbetar med positivt beteendestöd för att stödja och utveckla trygghet, trivsel, studiero och inkludering. Det innebär bland annat att vi vuxna tydliggör och undervisar elever i vilka förväntningar vi har.

Vi använder oss av positiv feedback när förväntningar följs. Målet är att tillsammans utveckla ett klimat som ger alla elever möjlighet att utvecklas och lära. 

Extra anpassning och särskilt stöd

Behovet av stöd kan vara väldigt olika hos olika elever och därmed varierar också det stöd som behövs sättas in - alltifrån stöd i ett visst ämne, allmänt stöd med struktur och inlärning till psykiskt stöd för att må bättre. Ibland behöver man få stöd en kort period andra gånger under en längre tid.

Det är elevhälsoteamet som samordnar elevstödet.

Våra speciallärare har lite olika inriktning, till exempel språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling. Om du är orolig för ditt barns mående eller studier så ska du kontakta ditt barns mentor.

Läs mer om extra anpassning och särskilt stöd på kommunens webb.

Extra anpassning och särskilt stöd