Till navigation Till innehåll (s)
.

Anpassad grundskola

Hos oss utmanas alla barn i sitt lärande oavsett tidigare kunskaper och förutsättningar. Här får alla möjligheten att erövra nya kunskaper och färdigheter och lyckas i skolan. 

Vår verksamhet utgår från skolans grundvärderingar; ta ansvar, visa hänsyn och vara fokuserad.

Vi har ett gemensamt förhållningssätt som bygger på vetenskapliga metoder och evidensbaserad praktik för att alla våra elever ska få utmaningar på rätt sätt för utvecklas och trivas.

Vi vet att alla lär sig på olika sätt och vi är vana att anpassa utbildningen utifrån varje elev. Det innebär till exempel att elevers fysiska placering kan vara i en grundskoleklass. Hos oss får elever lära sig nya färdigheter tillsammans med alla sina klasskamrater, i mindre grupper och enskilt med en pedagog. 

I vår anpassade grundskola finns tio klasser och varje klass leds av en specialpedagog/speciallärare som har medarbetare i fritidshem utifrån behov till sin hjälp.

Läs läroplanen för anpassade grundskolan finns här.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer, du når oss lättast per e-post

rosjoskolan@edu.sollentuna.se