Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet, för både elever och personal. Vi arbetar för att öka rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil. Idrott och hälsa är viktigt för oss på Runbackaskolan.

Vi arbetar vi med att bryta stillasittande och för att få våra elever fysiskt aktiva under hela skoldagen. Vi arbetar även i ett motoriskt perspektiv för att kunna förebygga eventuella motoriska brister hos elever men även för att ge alla elever samma förutsättning för att lyckas i ett klassrum.

Vi har aktiva klassrum, motorikrum, aktiva korridorer. På vår skolgård finns pedagogstyrda aktiviteter samt en rastbod med ett lånesystem. Skolgården är ritad med fokus på fysisk aktivitet och är anpassad för att alla barn oavsett funktionsnedsättning ska kunna delta i lek och i rastverksamheten.

Här finns många möjligheter att träna motoriska färdigheterna. Eleverna på skolan är delaktiga i arbetet med Boden och deltar i ett kamratstödjande projekt som vi kallar för "peppisvärdar".  

Rösjöskolan är certifierad Generation Pep- skola sedan 2023.

Generation PEP

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.