Till navigation Till innehåll (s)
Teckning av ett barns hand och en vuxen hand

Elevhälsan

Elevhälsan på skolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För oss är det en självklarhet att hälsa och lärande går hand i hand.

Till elevernas och personalens stöd finns ett elevhälsoteam med skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och skolledare. Även hos lärare och övrig pedagogisk personal finns det finns stor kompetens om elevhälsa. Några nyckelpersoner är:  

Elevhälsan

Extra anpassning och särskilt stöd

Behovet av stöd kan vara väldigt olika hos olika elever och därmed varierar också det stöd som behövs sättas in - alltifrån stöd i ett visst ämne, allmänt stöd med struktur och inlärning till psykiskt stöd för att må bättre. Ibland behöver man få stöd en kort period andra gånger under en längre tid.

Det är elevhälsoteamet som samordnar elevstödet. Våra speciallärare har lite olika inriktning, till exempel språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling. Om du är orolig för ditt barns mående eller studier så ska du kontakta ditt barns mentor.

Läs mer om extra anpassning och särskilt stöd på kommunens webb.

Extra anpassning och särskilt stöd

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd