Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet och studiero

På Rösjöskolan är elevers hälsa allas ansvar. Varje elev ska bemötas med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Ett gott samarbete med hemmet är en förutsättning för detta.

På Rösjöskolan fokuserar all personal på det som fungerar för eleven. Vi arbetar med elevens intressen och starka sidor för att skapa positiva utvecklingsområden. Skolan främjar lärande genom aktiva klassrum och positivt beteendestöd.

På Rösjöskolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, beteendeanalytiker, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagoger och motorikpedagog. Elevhälsoteamets personal träffas kontinuerligt. De arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande med både övergripande elevhälsofrågor samt enskilda elevärenden.

Vi förväntar oss av alla att

 • följa våra gemensamma regler.
 • göra sitt bästa.
 • passa tider och ta med nödvändig utrustning och materiel.
 • vara aktsam om skolan och skolgården och vara rädd om skolans och andras ägodelar.
 • berätta för personal om något gått sönder eller har förstörts.

Vuxna på Rösjöskolan ska

 • främja barns och elevers lika rättigheter.
 • förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Regler

 • Produkter som innehåller nötter i någon form får inte tas med till skolan på grund av allergier.
 • all snöbollskastning, cykling, el-scooter, sparkcykel och skateboardåkning förbjuden inom skolans område.
 • elever som lämnar skolans område ha tillstånd av skolans personal
 • värdesaker bör inte tas med till skolan, eftersom ingen ersättning utgår vid stöld eller skadegörelse.
 • mobiltelefoner bör helst lämnas hemma, om den tas med till skolan ska den vara avstängd och lämnas in under dagen för att tas med hem efter skoldagens slut.
 • godis och tuggummi är förbjudet.

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig