Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål som gäller en skola? Då vill vi att du berättar det för oss! Nedan kan du se hur du går till väga för att framföra synpunkter och klagomål som gäller en skola.

1. Vänd dig i första hand till skolan

Om du har synpunkter på händelser eller upplever brister på skolan kontaktar du i första hand närmast berörd personal. Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor.

2. Vänd dig i andra hand till kommunen

Om du inte är nöjd efter att rektorn hanterat ditt klagomål kan du vända dig till utbildningskontoret i Sollentuna kommun. Du kan också vända dig hit om du har klagomål som du inte kan ta med rektorn.

Så här lämnar du klagomål till kommunen

 Om ditt klagomål innehåller känsliga personuppgifter ska du helst lämna klagomålet via kommunens system för säkra meddelanden till utbildningsnamnden@sollentuna.se

Säkra meddelanden

Det går också bra att skicka ditt klagomål via post till: Sollentuna kommun, Utbildningskontoret, 191 86 Sollentuna.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som inte innehåller känsliga personuppgifter kan du lämna dessa via kommunens e-tjänst.

Synpunkter och klagomål

3. Vänd dig i tredje hand till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan kan du kontakta Skolinspektionen. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla skolor.

Skolinspektionen