Till navigation Till innehåll (s)
UDL

En skola för alla

Ett av våra fokusområden är tillgänglighet. Vi utgår från elevernas olika behov och förutsättningar så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi utvecklar och förbättrar skolan hela tiden för att skapa en bra lärmiljö där barnen känner gemenskap.

Universell design för lärande - UDL

Var och en som finns på vår skola ska kunna få det hen behöver. Därför arbetar vi med universell design för lärande - UDL. Det betyder att vi försöker tänka på att det vi gör i skolan ska vara utvecklande och tillgängligt för alla. Så att man kan lära sig massor varje dag.

Lärande utgår från så kallade Guidelines som syftar till att hjälpa pedagogen att lägga upp en undervisning som är individanpassad. Ramverket  utgår från tre grundprinciper där man ska ge eleven möjlighet att;

  • engageras på olika sätt.
  • ta in kunskap på olika sätt.
  • visa sina nya kunskaper på olika sätt

Målet  är att skapa lektioner som utgår från varje elevs behov, men även att förutse tänkbara hinder i lärandet för att kunna eliminera dem redan innan de uppstår. Ett led i detta arbete är våra elevprofiler som är tänkta att användas som elevens röst i skolan. I elevprofilerna dokumenterar vi tillsammans med elev, vårdnadshavare och kollegor en gemensam bild av elevens skolsituation och framför elevens önskningar om hur man skapar en ideal skoldag.

Extra anpassning och särskilt stöd

Vi arbetar för att alla elever ska trivas och utvecklas i skolan. En del elever har svårt för skarpa ljud och för många intryck. Andra har svårt att sitta still. Därför har vi skapat en miljö i klassrummen som är till hjälp för alla. 

  • Bildstöd i alla ämnen och på fritidshemmet.
  • Ljuddämpande material på golv, väggar och tak.
  • Hörselskydd för de som blir störda av ljud.
  • Skärmar för de som behöver lugnare miljö.

Behovet av stöd kan vara väldigt olika hos olika elever och därmed varierar också det stöd som behövs sättas in - alltifrån stöd i ett visst ämne, allmänt stöd med struktur och inlärning till psykiskt stöd för att må bättre. Ibland behöver man få stöd en kort period andra gånger under en längre tid.

Läs mer om extra anpassning och särskilt stöd på kommunens webb.

Extra anpassning och särskilt stöd