Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet. Vi arbetar för att öka elevernas rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil.

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Tures trivselledare

Elever kan ansöka om att utbildas till trivselledare. De ansvar då för att sätta igång och skapa aktivitet på rasten för elever i skolår F-6.

Våra trivselledare bidrar till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Målet är att:

• öka trivseln.
• främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna.
• bygga goda vänskapsrelationer.
• förebygga konflikter och mobbning.
• främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.
• främja ökad aktivitet i undervisningen.

Gratis fotbollsträning

Vi samarbetar med FC Sollentuna och är en del av satsningen Skolbollen. Det innebär att fotbollsklubben FC Sollentuna kommer till oss en gång i veckan och har träning på lunchrasten och på fritidstid.