Till navigation Till innehåll (s)

RN-enheten

Turebergsskolans RN-enhet består av tre små undervisningsgrupper för elever med rörelsenedsättning. Här går elever i årskurs F till 9.

Så här arbetar vi

Här är alla klassrum anpassade och utrustade med moderna och tekniska hjälpmedel. Varje elev har en personlig dator. Här finns skola och ett habiliteringsteam från "Habiliteringscenter Sollentuna barn" under samma tak. De samverkar i arbetet för elevernas bästa

Vi verkar i enlighet med de nationella styrdokumenten, det vill säga skollag, grundskoleförordning, Lgr 11, kursplaner samt Sollentuna kommuns skolplan.

Vi erbjuder:

  • en inledande dialog om var eleven befinner i sin utveckling. Det sker tillsammans med elev, förälder, lärare, elevassistent och habilitering.
  • regelbundna utvecklingssamtal och habiliteringssamtal, då nya mål fastställs och tidigare fastställda mål utvärderas.
  • individanpassad undervisning i små undervisningsgrupper.
  • 10-årig grundskola.
  • habiliteringsinsatser.
Detta ska leda till att varje elev har:
  • nått sina individuella mål inom skolans ämnesområden.
  • en god självbild, känner sina styrkor och svagheter.
  • förmåga att fungera i samverkan med andra.
  • förmåga att ta ansvar för sina handlingar

Habilitering

Habiliteringscenter Sollentuna barn finns i skolan med sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped. De samverkar med skolan i arbetet för elevernas bästa. Varje elev har individuella scheman för olika habiliteringsinsatser.

Sollentuna Habiliteringscenter Barn

Sök plats på RN-enheten

Ansökan till RN-enheten görs skriftligt. Vi tar emot elever i mån av plats. Skicka blanketten till: RN-enheten, Turebergsskolan, Bygatan 78, 191 46 Sollentuna