Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero handlar om att skapa goda relationer mellan elever och pedagoger. Ett nära samarbete med alla vårdnadshavare är också viktigt. Det är något vi har stort fokus på hos oss på Turebergsskolan.

Vi har en hög vuxennärvaro även utanför klassrummen - i korridorer och ute på skolgården. På rasterna kan eleverna välja att delta i många olika aktiviteter. Det har vi beskrivt på den här sidan.

Hälsa och miljö

En annan viktig del för ökad trygghet är vår arbete mot mobbning. Läs mer om hur vi arbetar med Olweusprogrammet:

Vår arbete mot mobbning

Trygghet, trivsel och studiero handlar också om att förstå vad det är som förväntas och vad de ska göra under dagen. Därför jobbar vi med dessa frågor med våra elever:

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur länge ska det hålla på?
 • Vad ska hända sen?
 • Vad behöver jag ha?
 • Varför ska jag göra det?

Våra ordnings- och trivselregler

Respekt

Eleverna och personalen på skolan ska visa respekt för och hänsyn till varandra. Detta innebär att man inte får kränka, diskriminera, trakassera, hota eller skada någon på skolan.

Studiero

Eleverna förväntas bidra till studiero och en god lärmiljö. Eleverna ska inte använda sina mobiltelefoner eller teknisk utrustning på ett icke angivet sätt.

Ansvar

Eleverna är ansvariga för att ta hand om skolans egendom och utrustning. Det är inte tillåtet att förstöra eller stjäla något som tillhör skolan eller någon annan på skolan.

Förväntningar på dig som elev

 • Du bidrar till att alla kan vara tillsammans. 
 • Du bidrar till din egen och andras utveckling.
 • Du bidrar till att dina och andras resultat går framåt.
 • Du bidrar med ditt engagemang och uppmuntrar andras.
 • Du bidrar till att fördjupa din självkännedom.

Det gör du genom att…

 • vara rädd om dig själv och andra.
 • medverka till god arbetsro.
 • lyssna på den som talar.
 • uppmuntra och hjälpa andra.
 • ta ansvar för ditt skolarbete och lära dig nytt varje dag.
 • ta ansvar för det du gör och säger.
 • reda ut det som blivit fel och hitta ett nytt sätt att göra det bättre.

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig