Till navigation Till innehåll (s)
Turebergsskolan

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Turebergsskolan är en kommunal grundskola med 300 elever i förskoleklass till skolår 9. Skolan ligger centralt i Sollentuna. Här finns både förskola, grundskola, RN-enhet och fritidshem.

Vi är en skola där alla känner alla. Det finns en varm stämning mellan elever och personal.  Ungefär en tiondel av våra elever har rörelsenedsättningar och vi är en mångkulturell skola - här är det lätt att vara sig själv!

Pedagogerna är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och ge dem möjlighet att nå goda resultat.

Vi arbetar aktivt med elevernas  trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv.

Arbetslagen består av F-2, 3-6 och 7-9. Undervisningen bedrivs i små undervisningsgrupper. 

Våra ledord

Våra ledord som styr vårt dagliga arbete bildar tillsammans ordet TURES.

  • TILLSAMMANS -  i samverkan och med samsyn tillgängliggöra vår skola för alla som verkar här. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna!
  • UTVECKLING - av varje unik individ just nu och varje dag genom utbildningens olika delar. Just nu och framåt!
  • RESULTAT - inom skolans alla områden genom tydliga mål, högt ställda förväntningar och nyfikenhet. Anta utmaningen!
  • ENGAGEMANG OCH ANSVAR - i det dagliga skolarbetet både för vår miljö och för alla oss som finns omkring dig. Gemensamt engagemang och personligt ansvar!
  • SJÄLVKÄNNEDOM - genom att utveckla och lära känna sin egen förmåga för att få verktyg till kommande livsval. Förverkliga din framtid!

Vår vision 

  • Alla elever ska nå så långt som möjligt efter sin egen förmåga i sin kunskapsutveckling.
  • Alla elever ska känna sig trygga och trivas.
  • All personal har samsyn och arbetar tillsammans kring varje elevs individuella behov.

Följ oss i sociala medier

Lärarstudenter
Vi tar emot lärarstudenter i både förskoleklass, fritidshemmet och grundskolan. Studenterna gör sin VFU - den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning - här på vår skola.