Till navigation Till innehåll (s)

Digitalisering i skolan

Ett av våra fokusområden är digitalisering. Vi arbetar omväxlande digitalt och analogt. Det underlättar lärandet och samarbetet mellan eleverna. De får också en förståelse för vår digitala samtid. 

Vi arbetar med Ipads i F-3 och Chromebooks i år 4-9. Med de digitala verktygen lär vi eleverna:

  • läsa och skriva texter.
  • använda pedagogiska appar.
  • fotografera och redigera bilder.
  • spela in ljud och musik.
  • göra animationer och presentationer.
  • genomföra prov.

Digitala lärverktyg ger också språkligt stöd genom talsyntes och möjlighet att tala in text. 

Digitalisering i skolan ger också eleverna viktiga kunskaper om:

  • nätsäkerhet, sökning och källkritik.
  • programmering.
  • hur digitaliseringen påverkar samhället.
  • hur man använder sig av digitala lärresurser och digitala verktyg.