Till navigation Till innehåll (s)

Antimobbningsarbete

Brageskolan skall vara en skola där alla trivs och känner trygghet. All personal, elever och vårdnadshavare arbetar gemensamt för att skapa en trygg skola.

Att arbeta med konflikthantering och mobbing är allas ansvar. Vi följer Sollentuna kommuns handlingsplan, "Trygghet och studiero i skolan" samt Olweus antimobbningsprogram. Brage är certifierad Olweusskola sedan okt 2016.

 Olweus definition av mobbning:

  • Negativa/aggressiva handlingar – det kan t ex vara att man blir slagen, sparkad på, att man inte får vara med, att man blir fråntagen saker, att någon kallar en för öknamn eller sprider rykten som inte är sanna.
  • Upprepade över tid – om någon är elak vid ett tillfälle räknas det inte som mobbning. Det är då oftast en konflikt. Undantag om det är en grov och allvarlig händelse
  • Obalans i styrkeförhållandet – det innebär att den som blir utsatt har svårt att försvara sig. Det kan handla om att personen är svagare fysiskt, att det är flera personer som är elaka eller att den som mobbar är en person med högre status t ex genom att han/hon är mer populär eller äldre. 

Olweusregler vi följer:

  1. Vi ska inte mobba andra
  2. Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
  3. Vi ska vara tillsammans med elever som lätt blir ensamma
  4. Om vi vet att någon elev blir mobbad, ska vi tala om det för någon vuxen på skolan och för de där hemma