Till navigation Till innehåll (s)

Skolhälsovård

Skolsköterskan Teresa Högberg arbetar måndagar och tisdagar. Till henne kan du vända dig om du behöver råd och stöd i alla frågor som rör elevernas hälsa. Både medicinskt, socialt och mentalt.

Alla elever erbjuds att komma till skolhälsovården vid flera tillfällen under skoltiden för;

  • Hälsosamtal.
  • Medicinska kontroller som längd, vikt, syn, hörsel och rygg.
  • Vaccinationer.
  • Samtal kring livsstilen kan handla om mat, motion, sömn, stress, smärta, frånvaro och relationer.

Kontakt med föräldrar och andra vårdgivare är en viktig del av arbetet. 

Skolläkaren heter Anna Cederlund och tid till henne bokas via vår skolsköterska Teresa Högberg.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Kontakt 

  • Teresa Högberg, skolsköterska
  • Telefonnummer: 08-57921374 mån-tisdag
  • Mail: teresa.hogberg@sollentuna.se

Elevhälsoteam

Skolkurator ingår i ett elevhälsoteam, EHT. Detta team ska verka för att elevens stödbehov tillgodoses.  

I EHT samverkar skolsköterska, rektor, logoped, mentor, specialpedagog/lärare, skolpsykolog, beteendeanalytiker, arbetsterapeut samt skolkurator.