Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter och klagomål skolan

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom utbildning? Då vill vi att du berättar det för oss! Nedan kan du se hur du går till väga för att framföra synpunkter på skola.

Nivå 1. Kontakta personalen eller rektor

Om du har synpunkter på händelser eller upplever brister på skolan kontaktar du i första den persona det gäller direkt. Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor. 

Nivå 2. Kontakta utbildningskontoret

Om du har frågor eller synpunkter som du inte kan eller vill ta med skolans personal kan du vända dig till kommunens utbildningskontor. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Synpunkter och klagomål

Nivå 3. Kontakta skolinspektionen

Kontakta Skolinspektionen om du inte är nöjd med skolans och utbildningskontorets hantering av dina synpunkter. Eller om du anser att det fortfarande finns brister på verksamheten. 

Skolinspektionen