Till navigation Till innehåll (s)

Digitalisering i skolan

Ett av våra fokusområden är digitalisering. Vi arbetar omväxlande digitalt och analogt. Det underlättar lärandet och samarbetet mellan eleverna. De får också en förståelse för vår digitala samtid. 

Vi arbetar med Ipads på mellanstadiet. På högstadiet har eleverna datorer. Via Google Classroom kan eleverna dela dokument och få uppgifter att jobba med.

Att vi är digitala innebär dock inte att vi kastat bort penna och papper, självklart använder vi olika arbetssätt på skolan. Med sina digitala verktyg kan eleverna:

  • läsa och skriva texter.
  • använda pedagogiska appar.
  • fotografera och redigera bilder.
  • spela in ljud och musik.
  • göra 3D-objekt, animationer och presentationer.
  • genomföra prov.

Digitala lärverktyg ger också språkligt stöd genom talsyntes och funktioner som text-till-foto eller text-till-ljud.

Digitalisering i skolan ger också eleverna viktiga kunskaper om:

  • nätsäkerhet, sökning och källkritik.
  • programmering.
  • hur digitaliseringen påverkar samhället.
  • hur man använder sig av digitala lärresurser och digitala verktyg.