Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst förebyggande. De erbjuda olika former av stöd och hjälp till eleverna. Det medicinska arbetet är en del av elevhälsan. Men fokus ligger på utbildning, arbetsmiljö och välbefinnande.

Hos oss på Sollentuna Musikklasser finns ett team av skolsköterska, kurator och specialpedagog. De arbetar tillsammans för att eleverna ska få den hjälp och stöd de behöver.

Teamet har också nära samarbete med centralt placerade skolläkare och psykologer.

Alla elever erbjuds att kontakta Elevhälsan vid behov och kallas till hälsokontroller vid flera tillfällen under skolgången. Skolsköterska, speciallärare och specialpedagog finns på skolan. 

Kontakt

Skolsköterska

Kajsa Ernfors
Tel 08-579 22109
Mejl kajsa.ernfors@sollentuna.se

Kurator

Ylva Jansson, kurator
Tel 08-579 22108
Mejl ylva.jansson@sollentuna.se

Studie- och yrkesvägledare SYV

Klara Steurer
Tel 08-579 22129
Mejl klara.steurer@sollentuna.se

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd