Till navigation Till innehåll (s)
Konsert SMK 2

Hur har skolans historia varit?

Sollentuna Musikklasser delar skolbyggnad med Häggviksskolan. Båda skolorna har mellan- och högstadieelever. ”Gamla” Häggviksskolan stod färdig 1955-56 för att inrymma realskola och folkskolans högstadium.

I slutet av 50-talet byggdes skolan till och fick sitt nuvarande utseende. Under 60-talet fanns här ett flertal skolformer; den försvinnande realskolan, fackskola, yrkesskola, gymnasium och den nya enhetsskolan som så småningom blev dagens grundskola. När Rudbecksskolan byggs i slutet av 60-talet blir Häggviksskolan vad den är idag.

Bland annat tack vare sin historia är Sollentuna Musikklasser en välutrustad skola, Naturvetenskapliga ämnen har laborationssalar för både biologi, fysik/teknik och kemi, slöjdsalar för både textil, trä och metall. Till musikundervisningen disponerar vi tre musiksalar och vi använder flitigt vår fina aula till repetitioner och konserter. Idrottsundervisningen har inte bara en gymnastiksal utan även tillgång till Häggvikshallen.

Häggviksskolan började byggas år 1953 och invigdes hösten 1956. Stadsarkitekt Lage Knape var stolt skapare av detta hypermoderna bygge av 18 klassrum, gymnastiksal, bespisningslokaler och aula. Totalt hyste den 670 elever och kostade 5,8 miljoner kronor att uppföra. Den 16 april 1955 står det att läsa I tidningen ”Stockholms förstablad” att: ”Skolan kommer säkert att bli en skapelse värd att vårda och visa, och som för eftervärlden ger ett bevis på vår generations smakriktning och skapelseförmåga”.

Skolan byggs även till tre gånger, åren 1958, -59 och -63.

I början undervisades här folkskolans högsta årskurser och realskolan, senare högstadium och gymnasium. 1964 infördes nioårig skolplikt i Sollentuna. Sista studenten i Häggviksskolan togs våren 1969. Samma höst stod gymnasieskolan Rudbeck klar, vilket då betecknades som ”köpingens största bygge”. Sedan dess har Häggviksskolan fungerat som högstadieskola för Häggvik, Norrviken och Rotebro.

På 1980-talet fanns musikklasser bara i Västerås, Norrköping och Adolf Fredrik i Stockholm. Ett stort tryck från musikintresserade föräldrar gjorde att man ville pröva att bedriva en liknande skola i en förort så eleverna skulle slippa att pendla. Staten godkände och SMK kunde starta hösten 1983 i Sollentuna. Senare har musikklasser startats i andra kommuner som till exempel Täby och Nacka.

Lokal för verksamheten blev först den gamla idrottssalen i Sofielundsskolan. Den första klassen bestod av 30 elever som valdes ut av 150 sökande. Redan hösten 1986 blev verksamheten för stor den skolan och högstadiet fick flytta till Häggvikskolan och sedan kom mellanstadiet något år senare. I början gick elever i Häggvikskolans vanliga klasser parallellt med de som hade musikprofil. I slutet av 1990-talet delades skolorna upp och Sollentuna Musikklasser blev en två-parallellig skola med enbart musikklasser.