Till navigation Till innehåll (s)

En skola för alla

Ett av våra fokusområden är tillgänglighet. Vi utgår från elevernas olika behov och förutsättningar så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vi utvecklar och förbättrar skolan hela tiden för att skapa en bra lärmiljö där barnen känner gemenskap. Detta syns bland annat i vad vi har för material i våra klassrum:

  • Ljuddämpande skärmar.
  • Taktila bollar och sittkuddar.
  • Bildstöd.

Extra anpassning och särskilt stöd

Behovet av stöd kan vara väldigt olika hos olika elever och därmed varierar också det stöd som behövs sättas in - alltifrån stöd i ett visst ämne, allmänt stöd med struktur och inlärning till psykiskt stöd för att må bättre. Ibland behöver man få stöd en kort period andra gånger under en längre tid.

Våra speciallärare har lite olika inriktning, till exempel språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling. Om du är orolig för ditt barns mående eller studier så ska du kontakta ditt barns mentor.

Läs mer om extra anpassning och särskilt stöd på kommunens webb.

Extra anpassning och särskilt stöd