Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet. Vi arbetar för att öka elevernas rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil. I det här arbetet ingår också att öka elevernas medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö. Lokalt och globalt.

Hållbarhet i skolan handlar om alltifrån människans hållbarhet genom rörelse och fysisk aktivitet till människans och skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Rörelse och fysisk aktivitet

Vi arbetar vi med att bryta stillasittande och för att få våra elever fysiskt aktiva under hela skoldagen. Vi har inrett klassrummen så att eleverna kan vara aktiva även under lektionerna. Det gynnar alla men kanske särskilt elever som har svårt att sitta still. Vårt fina rörelserum används flitigt på både skol- och fritidstid.

På rasterna kan eleverna låna material från rastboden för att kunna spela och leka tillsammans. Skolgården är utformad med fokus på fysisk aktivitet och är anpassad för att alla barn ska kunna delta i lek. 

Natur och miljö

Vi har ett genomtänkt miljöarbete på skolan som berör allt ifrån inköp till sopsortering. Naturens hållbarhet genomsyrar dessutom undervisningen i flera ämnen. Vi vill medverka till en hållbar framtid för allt levande på jorden!

Naturskolan i Sollentuna samordnar NTA-lådor till alla skolorna i Sollentuna. Vi bokar lådor med olika teman inom biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.