Till navigation Till innehåll (s)

Om oss

Sollentuna Musikklasser är en kommunal profilskola där eleverna går årskurs 4-9. Här går cirka 400 elever. Utöver grundskolans ämnen har eleverna musikundervisning varje dag.

Sollentuna Musikklasser delar skolbyggnad med Häggviksskolan. Båda skolorna har mellan- och högstadieelever. 

Skolan är väl utrustad med laborationssalar för naturvetenskapliga ämnen, bildsal, slöjdsalar och sal för hemkunskap. Vi har tre musiksalar och vi använder flitigt vår fina aula till repetitioner och konserter. Idrottsundervisningen har inte bara en gymnastiksal utan även tillgång till Häggvikshallen.

Musikprofil

glädje och gemenskap växer våra elever till kreativa och självständiga individer. Vi lär vi oss musik genom sång. Varje klass bildar en kör där vi sjunger i olika stilar i varierad svårighetsgrad. Grunden för oss är den svenska och västerländska körtraditionen som består av både sakral och profan repertoar.

Varje klass har 1-2 konserter/termin, ibland bara den egna klassen men ofta tillsammans med andra klasser. Vid Lucia- och julkonsert har vi större konserter med alla eller många klasser. Vi konserterar i skolans aula, i större och mindre konsertsalar samt i kyrkor i och runt Sollentuna, andra förorter och i Stockholm.

Vi går på konserter och föreställningar tillsammans, ex på Konserthuset och vi arbetar med ett brett musikinnehåll. Vi vill ge kunskap om och intressera eleverna för olika musikgenrer. 

Många konserter spelas in och finns tillgängliga på vår egen Youtube-kanal.

Sollentuna Musikklasser på Youtube

Bibliotek

En god läsförmåga är en viktig förutsättning för lärande och språkutveckling. Vi vill att eleverna utvecklar en vilja till läsning, så att de kan få fortsätta utvecklas genom läsning under många år framöver.

Vårt fina bibliotek är bemannat med vår bibliotekarie Lena Nodemar. Här kan eleverna låna böcker under hela skoldagen. Biblioteket är öppet 9-15 måndag-torsdag och på fredagar kan lärare hjälpa elever som vill låna böcker.

Här kan du se vilka böcker som finns i biblioteket och som elev logga in på din egen sida.

Skolbibliotekets katalog  

Skolmaten

Vi har ett tillagningskök där maten lagas av våra fantastiska kockar. Vi har alltid en dagens rätt och en vegetarisk och en stor salladsbuffé. Här hittar du matsedeln för Sollentuna musikklasser.

Veckans matsedel

Skolans historia

I slutet av 50-talet byggdes skolan till och fick sitt nuvarande utseende. Under 60-talet fanns här ett flertal skolformer; den försvinnande realskolan, fackskola, yrkesskola, gymnasium och den nya enhetsskolan som så småningom blev dagens grundskola. När Rudbecksskolan byggs i slutet av 60-talet blir Häggviksskolan vad den är idag.

Läs mer om skolans historia