Till navigation Till innehåll (s)

Sök till oss

Går du i årskurs 3 i höst (HT2024) och tycker om att sjunga? Är du intresserad av att gå på Sollentuna Musikklasser? Här kan du söka plats till årskurs 4 HT2025.

Här kan du söka till åk 4 Sollentuna Musikklasser till HT2025

Skriv i alla uppgifter senast 1 november 2024 - kallelse till antagningsprov kommer under november månad 2024.

Ansökan till åk 4 HT2025

Proven sker i januari 2025.

  • OBLIGATORISK gruppövning i januari 2025 direkt när vårterminen börjar och
  • OBLIGATORISKA individuella prov under veckorna 2, 3 och 4, för att komma ifråga till antagning.

Exakta tider kommer med kallelsen i november. 

Samtycke enligt GDPR. Genom att göra en ansökan via länken samtycker ni till att era personuppgifter behandlas och lagras under ansökningsförfarandet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Du kan också ställa dig i kö för årskurs 5-9 läsår 24/25

För högre årskurser (5-9) har vi också en kö. Där sker intag endast om någon elev slutar hos oss. I så fall kallas alla som står i kön till sångprov, som är det som avgör vem som får den ev lediga platsen. Ni måste själva återkomma varje år om ni vill stå kvar till följande läsårs kö. 

Här går du in för att ställa dig kö för åk 5-9 läsåret 2023/24.

Kö för åk 5-9 läsåret 2024/2025

Samtycke enligt GDPR. Genom att göra en ansökan via länken samtycker jag till att våra personuppgifter behandlas och lagras under ansökningsförfarandet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Så här går antagningsprovet till

Gruppövning

Inför antagningen till 2021 var gruppövningen inställd men här ser ni en film istället.

Film om gruppövningen -  Youtube

Du kallas till en gruppövning som är obligatorisk för alla. Där får du träffa musiklärarna, se hur musiksalarna ser ut samt det viktigaste – få en genomgång av provet. Allt för att skapa trygghet för den sökande.

Under ca. 30 minuter går en musiklärare igenom alla moment som kommer på det individuella provet och ni sjunger tillsammans och har kul. Eleven bedöms inte vid detta tillfälle.

Individuellt prov

Du kallas till ett individuellt prov där du får träffa musiklärare som genomför följande moment. OBS! Momenten kan komma i olika ordning.

Tonträffning

Du får härma en, två och flera toner i små och stora intervall (=med små och stora avstånd). Du får härma dur- och mollackord och dimackord uppåt och nedåt.

Röstomfång

Du får göra en ”röstraket” där vi kollar att rösten är hel dvs. att hela registret finns och att rösten inte är skadad på något sätt.

Solosång

Du ska förbereda att sjunga en valfri sång utan ackompanjemang. Du ska också förbereda att sjunga Blinka lilla stjärna utan ackompanjemang.

Tonartsstabilitet

Du får sjunga Blinka lilla stjärna och/eller din egen valda sång i olika tonarter (i olika lägen) från olika starttoner som musikläraren ger dig.

Stämma

Du får sjunga melodin på Blinka lilla stjärna och musikläraren sjunger en understämma respektive en överstämma till.

Rytm

Musikläraren klappar rytmer som du ska härma.

Melodihärmning

Du får höra en tonslinga (flera toner, små melodier, dur- och moll mm) som musikläraren spelar som du ska härma.

Samtycke enligt GDPR. Genom att göra en ansökan via länken samtycker jag till att våra personuppgifter behandlas och lagras under ansökningsförfarandet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.