Till navigation Till innehåll (s)

Gymnasieexamen

Du kan läsa till högskoleförberedande eller yrkesförberedande gymnasieexamen. Även en yrkesförberedande gymnasieexamen kan ge grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Högskoleförberedande gymnasieexamen

En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom Komvux kan utfärdas för den som har betyg på kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng. En gymnasieexamen ska vara inriktad mot ett av de två studieområdena ”samhällsvetenskap och humaniora” eller ”naturvetenskap och teknik.

En högskoleförberedande examen ska innehålla godkända betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, 1b eller 1c och gymnasiearbete/komvuxarbete. Den ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap, samt i matematik i den omfattning som valt studieområde måste innehålla (framgår av förordning (2011:1108) om vuxenutbildning).

Betyg i naturkunskap får ersättas med betyg på två kurser av ämnena biologi, fysik och kemi. Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen från vuxenutbildningen.

Yrkesförberedande gymnasiexamen

En gymnasieexamen i form av en yrkesförberedande examen kan utfärdas för den som har betyg i kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng och godkända betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och gymnasiearbete/komvuxarbete. Den ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne samt betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen från vuxenutbildningen.
För grundläggande behörighet till universitet och högskola. Planera med studie- och yrkesvägledare.

Meritvärde (betygssnitt + meritpoäng)

På antagning.se kan du läsa om hur du räknar ut ditt meritvärde d.v.s. ditt jämförelsetal (betygssnitt) + eventuella meritpoäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. Dessa poäng kan du få genom att läsa vissa kurser i engelska, matematik och moderna språk från en viss nivå.

Räkna ut ditt meritvärde – Räknehjälpen

Boka tid för gymnasieexamen

Tänker du läsa mot en gymnasieexamen behöver du boka en tid för studievägledning för att planera och sammanställa detta. Du behöver boka en tid med en studievägledare minst en månad innan utfärdande av din gymnasieexamen. Tänk på att skolan har 14 dagar på sig att registrera kursbetyg och skicka betygskatalog efter avslutad kurs.


Länkar

Antagning.se - Gymnasieexamen från komvux