Till navigation Till innehåll (s)

Om Vuxenutbildningen Kunskapsparken

Vuxenutbildningen Kunskapsparken samordnar all vuxenutbildning i Sollentuna kommun. Vår vision är "Vuxenutbildningen Kunskapsparken - Där vuxna växer"

Vuxenutbildningens huvuduppgift är att ge kunskaper som förbereder för fortsatta studier och utbilda för yrkesliv, samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv.

Vem får studera på Komvux?

Du ska vara folkbokförd i Sollentuna kommun. Du ska vara minst 20 år, eller ha gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet. Du som saknar dessa dokument får studera på Komvux från och med juli månad det år du fyller 20 år.

För att studera på sfi måste du vara minst 16 år, ha personnummer från Skatteverket och vara folkbokförd i Sollentuna kommun eller vara EU/EES medborgare och bo i Sollentuna kommun.

Vi erbjuder utbildningar inom:

 • Sfi (kommunal vuxenutbildning i  svenska för invandrare)
 • Grundläggande vuxenutbildning (motsvarar den nioåriga grundskolan)
 • Gymnasial vuxenutbildning (motsvarar gymnasieskolan för ungdomar)
 • Yrkesutbildning och lärlingsutbildning
 • Lärvux (särskild utbildning för vuxna)

Vi erbjuder:

 •  Bokade vägledningssamtal
 • Telefontid för administrativa frågor
 • Mejlkontakt för frågor
 • Chatt
 • Nivåtester i svenska, engelska och matematik
 • Information om studiemedel
 • Antagning till kurser